Pàgina actual
Inici > Política Privacitat

Política de Protecció de Dades

RESPONSABLE

Punt i apart, S.C.P. CIF: J60929049

Comte Borrell, 225 – 08029 Barcelona

Telèfon 630 205 503

Correu electrònic: punt@puntiapart.club

FINALITAT:

Punt i apart, S.C.P informa a través d’aquesta web sobre la seva política de privacitat envers el tractament i protecció de les dades de caràcter personal de qualsevol titular amb qui mantingui una relació en la que calgui el tractament de les seves dades, indicant que no es prendran decisions automatitzades en funció del seu perfil.

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades que realitzen els Responsables de Tractament ja indicats a l’encapçalament:

 • GESTIO DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins de l’activitat natural de l’empresa tals com l’entrega, la facturació, el seguiment i l’acompliment dels mateixos, incloses les comunicacions per mitjans electrònics, manuals o automatitzats
 • GESTIO DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i/o productes a la seva demanda.
 • GESTIO DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interés legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interés. Les dades facilitades serán recollides amb previ consentiment expres.
 • GESTIO DE PROJECTES: Per a  poder realitzar correctament els serveis contractats, es necessari poder gestionar aquells projectes i documentacions necessaris pertanyents a aquests serveis.
 • MAILING D’OFERTES: Si sou clients de puntiapart.com i teniu aplicada la política d’ofertes, rebreu de forma periòdica al començament de cada promoció un correu electrònic publicitari amb la informació de quins seran els productes en oferta i els seus preus.
 • ENVIAMENT D’AVISOS DE MANTENIMENT TÉCNICS: Si sou clients de puntiapart.com és possible que rebeu avisos sobre parades tècniques que provoquin afectacions en els  nostres serveis.

Les dades que es proporcionin es conservaran en tant es mantingui la relació comercial, no es sol·liciti el cessament del dit tractament o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions de responsabilitat i legals.

LEGITIMACIÓ

La base legal del tractament de Dades Personals es la execució del contracte d’adquisició de bens o serveis en oferta a la pàgina web, segons la normativa existent a les condicions generals. Així mateix s’informa que en el cas de no proporcionar les dades obligatòries incloses en el formulari d’alta de Compte d’usuari, no seria possible atendre la seves peticions.

DESTINATARIS

En compliment de la legislació vigent en Protecció de Dades l’hi informem que les dades personals que ens donen de forma voluntària per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d’informació seran incorporats a tractaments automatitzats i/o manuals, sent l’empresa Punt i apart, S.C.P., amb la que té la relació contractual, la Responsable d’aquests tractaments. Les dades no es cediran a tercers, si no es que sigui necessari i previ avís i sol·licitud d’autorització expressa indicant la identitat del cessionari i la finalitat de la cessió, llevat en els casos en que existeixi una obligació legal.

DRETS

La normativa de protecció de dades confereix al titular de les dades personals els següents drets:

 • Dret a revocar qualsevol consentiment donat prèviament.
 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades s’estan tractant i les característiques del tractament que es realitza.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o no veritables.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en format d’intercanvi de les dades que s’estiguin tractant.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos que consideri que no és necessari.
 • Dret de cancel·lació: Sol·licitar el cessament del tractament de les dades i la seva supressió quant ja no sigui necessària la seva conservació
 • Dret a interposar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadanos@agpd.es
 • Si desitja més informació respecte al tractament de les seves dades, rectificar aquelles que siguin inexactes, oposar-se i/o limitar algun tractament que consideri que ja no és necessari, o sol·licitar la cancel·lació del tractament quant les dades ja no siguin necessàries, pot adreçar-se per escrit a:

C/ Comte Borrell, 225, 08029 Barcelona,

Correu electrònic: punt@puntiapart.club,

Telf: 630 205 503

 • Aquesta comunicació haurà de contenir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
 • L’exercici de drets haurà de ser realitzat per el propi usuari. No obstant, podrà ser executat per una persona autoritzada com a representant legal del autoritzant. En tal cas, caldrà aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.
Top