Pàgina actual
Inici > Normativa Targeta Client

Targeta Club de Clients Punt i apart

La Targeta Punt i apart acredita als seus posseïdors  com a Client Preferent,  i els ofereix descomptes i ofertes especials a les botigues de Punt i apart,  a més d’altres propostes i avantatges propis o d’empreses col·laboradores, anunciades oportunament.

Podrà sol·licitar la Targeta qualsevol persona física mitjançant el formulari a la seva disposició sense cap cost, ni termini de venciment. Les altes de menors de 18 anys s’acompanyaran d’autorització (mare / pare / tutor). La Targeta és personal i intransferible. El titular es compromet a comunicar la pèrdua o subtracció de la seva Targeta per tal d’evitar un possible ús fraudulent, així com de disposar d’un duplicat, (la seva emissió pot suposar l’abonament de despeses de gestió). Si es modifiquessin els criteris d’alta serien d’aplicació els publicats en vigor.

Els titulars de la Targeta obtindran en totes les compres realitzades a les botigues de Punt i apart, i www.puntiapart.cat un 5% de descompte en llibres, papereria, i copisteria. No serà d’aplicació en premsa i revistes i les seves promocions, en la compra de tota mena de targetes (regal, transport, etc…),  regals d’experiències, recàrregues telefòniques, llaminadures i serveis propis o externs. Tampoc s’aplicarà el 5% de descompte habitual en ofertes especials per a titulars de la Targeta ni en productes que ja estiguin inclosos en altres promocions.

Caldrà presentar la Targeta en el moment de fer les compres per acreditar-se com a titular (es podrà demanar acreditació personal) i que l’abonament es faci en un mitjà de pagament de la seva titularitat o en metàl·lic. No seran admeses les acreditacions de compra amb posterioritat a la seva realització. La devolució d’articles en què s’hagin aplicat descomptes, suposa en tot cas el retorn d’aquests.

La baixa de titular de la Targeta, a sol·licitud pròpia o per qualsevol altre motiu, suposa la no aplicació dels avantatges de la seva condició de Client Preferent.

El titular de la Targeta dóna autorització expressa a Punt i apart per l’enviament periòdic d’informació comercial i/o relacionada amb activitats i ofertes, mitjançant els diversos canals de comunicació: correu postal, correu electrònic, sms, etc., i es podrà cancel·lar en qualsevol moment.

El titular de la Targeta autoritza a Punt i apart, SCP, a conservar les dades facilitades en la sol·licitud o en canvis posteriors i les obtingudes per la seva activitat a Punt i apart, i a automatitzar-les i tractar-les per al correcte manteniment dels serveis oferts, així com per facilitar informació sobre les propostes d’aquest o dels establiments associats. Així mateix, autoritza que les seves dades siguin automatitzades i tractades a la base de dades de Clients de www.puntiapart.com, amb la finalitat de poder-li aplicar els descomptes corresponents i comunicar-li també les promocions i ofertes comercials de Puntiapart.com, respectant el que està establert en la legislació vigent sobre Protecció de Dades. Punt i apart garanteix al titular l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit, i acompanyant fotocòpia del DNI, al departament  de L.O.P.D. de Punt i apart, S.C.P., Comte de Borrell, 225 baixos, 08029 Barcelona.

El titular de la Targeta pot consultar i actualitzar les seves dades personals en el seu compte a “El meu compte” a puntiapart.cat, a més podrà, prèvia identificació, fer consultes a Punt i apart pels canals habituals de comunicació o trucant al 934 050 938 dins l’horari d’atenció al client. Les reclamacions relatives a descomptes i/o avantatges, caldrà fer-les en el termini de sis mesos de la data de la seva aplicació inicial.

La Targeta Club Clients Punt i apart és el programa de fidelitat de Punt i apart, SCP, Comte de Borrell, 225 baixos, 08029 Barcelona. Punt i apart es reserva el dret de modificar les condicions d’adhesió i beneficis aplicables, respectant en tot cas els drets adquirits fins a la data del canvi que serà publicada amb un previ avís mínim de quinze dies.

Punt i apart es reserva el dret de cancel·lar la Targeta i donar de baixa al titular si incompleix aquestes normes o fa un ús indegut d’aquesta. Es podran exigir les responsabilitats que d’aquests fets se’n puguin derivar. Punt i apart es reserva el dret de cancel·lar el programa de la Targeta, avisant als seus titulars amb un mes d’antel·lació i respectant sempre els seus drets adquirits. Mai podrà derivar-se per a Punt i apart cap responsabilitat per als eventuals perjudicis que això provoqui als titulars. No es contempla previ avís als titulars quan la cancel·lació de la Targeta sigui per força major. Aquesta normativa s’aplicarà i interpretarà d’acord amb la legislació vigent i es dirimirà en cas de discrepància preferentment mitjançant mediació. El sols fet d’utilitzar la Tarjeta, implicarà l’aceptació d’aquestes normes.

Normes actualitzades el 27/10/2016

Top